INFO - JODIS koncentrát

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cena, spôsob platby, fakturácie, dodania a prevzatia tovaru:

Ceny uvedené na webovej stránke predávajúceho sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Tovar je dodávaný formou dobierky a kuriérom, čiže úhrada faktúry sa vykoná v hotovosti do rúk kuriéra. Týmto úkonom sa kúpna cena považuje za zaplatenú. Faktúra vystavená predávajúcim na základe objednávky - zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, je súčasne daňovým dokladom. Faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list, je priložená v balení výrobku. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho zaplatení.

Dodacia lehota a podmienky dodania:
V prípade, že je tovar na sklade, je dodacia lehota maximálne 2 - 7 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, je maximálna dodacia lehota 30 dní. Tovar je doručovaný zásadne kuriérom prostredníctvom zmluvne dohodnutého prepravcu - spoločnosť DPD. V prípade výnimočnej požiadavky zo strany kupujúceho na zaslanie tovaru poštou, je kupujúci povinný toto uviesť v objednávke, v poslednom riadku - Poznámka.
 
JODIS KONCENTRÁT ::: www.jodis.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky