Kontaktujte nás

Obchod a marketing:

Ing. Zora Richtárechová

 
Telefón:
+421 915 248291
Email:
 

Distribútor / Fakturácia:

EnviroVital s.r.o.
Pod Stráňou 41 974 09
Banská Bystrica
Telefón:
+421 905 480 987
Email:

Obchodný register

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 764/S

IČO: 54 936 900
IČ DPH: SK2121843416
DIČ: 2121843416

Bankové spojenie

ČSOB

Číslo účtu: 4031632762/7500
IBAN: sk33 7500 0000 0040 3163 2762
SWIFT: CEKOSKBX
Jodis koncentrát odporúča Slovenská endokrinologická spoločnosť

PKR SLOVAKIA a.s.,
Pod Stráňou 41,
974 09 Banská Bystrica,
pkr@pkr.sk