Formulár na odstúpenie od zmluvy - JODIS koncentrát

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komu:
PKR SLOVAKIA a. s.  974 09 Banská Bystrica, Pod Stráňou 41
IČO: 36 624 349, DIČ: 2021790507, IČ DPH: SK2021790507
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2625782961/1100
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2578 2961, SWIFT KÓD: TATR SK BX
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica,  Oddiel: Sa, Vložka číslo:  764/S
Telefón, fax: 00421 (0) 48 4162690, mobil: 00421 (0) 905 480987
e-mail: pkr@pkr.sk, pkr.slovakia@gmail.com
web. stránky: www.pkr.sk, www.jodis.sk, www.jodis.eu, www.duozon.sk, www.duozon.eu


V prípade, že formulár chcete zaslať klasickou poštou, vytlačte si nasledovný dokument.
 
JODIS KONCENTRÁT ::: www.jodis.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky